Řešení pro
veřejnou správu

    Řešení pro veřejnou správu

 
 
 
 
KEO4 (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy obecních a městských úřadů. Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Počet uživatelů již přesáhl 3500.
 
 
Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Tím je zajištěno, že jednou pořízená data, není třeba znovu zadávat a každá změna se projeví v celém systému.
 
Při použití v síti se vyplatí vestavěný hierarchický systém přístupových práv, který zabrání úniku nebo nechtěné změně dat.

Cílové prostředí

Rozpočetnictví, výkaznictví, pohledávky a místní poplatky, evidence majetku, činnosti matriky a registry  obyvatel.
Vyjmenované oblasti tvoří jen zlomek úkonů vyplývající z činnosti samosprávy.
 
Pro efektivnivní fungování výkonu samosprávy, poskytujeme kvalitní podpůrné nástroje pro zajištění těchto činností.
S důrazem na vysokou kvalitu požadovaných řešení.

Popis řešení

Vnitřní řízení organizace veřejné správy je postaveno na ekonomickém jádru.
Toto řízení je zajištěno procesy zejména účetnictví, rozpočtu, lidských zdrojů,  evidenci a správě majetku. 
 
Výkon specifických činností subjektů veřejné správy je podporován agendovým systémem a systémem registrů a evidencí.
 
Ekonomické jádro
 • účetnictví
 • mzdy
 • majetek

 

Agendový systém
 • Poplatky a pohledávky
 • Podpora výkonu činností dle správního řádu
 • Spisová Služba

 

Systém registrů a evidencí
 • Registry
 • Agendy registrů

Přínosy našeho řešení

 • Snadná rozšiřitelnost řešení o programové doplňky
 • cenová dostupnost našeho řešení
 • Implementace definovaného rozsahu funkcionality za fixní dobu a fixní cenu
 • Vysoká bezpečnost uložených dat a provozní spolehlivost
 
Webové stránky a elektronická úřední deska

Evidence přestupků pro obecní policii

 • parkování
 • psi
 • vazba na SSL spisovou službu obce
 • vazba na evidenci obyvatel

 

 
 

Reference:

Město Valtice
 
Město Němčice nad Hanou
 
Městys Moravská Nová Ves
 
Obec Lužice u Hodonína
 
Obec Dolní Bojanovice
 
Obec Kostelec u Holešova