Profil firmy

 
Firma byla založena ing. Josefem Janulíkem v roce 1995.
Předmětem  činnosti je poskytovat komplexní řešení pro Rozpočtové a Příspěvkové organizace. A to jak po stránce softwarové tak i metodické.
 
Stabilní produkt KEO, účetnictví a kvalitní metodická podpora z naší strany.
 
Ve mzdách se stala samozřejmostí komunikace on-line a Portálem Veřejné Správy.
 
V majetku přehledná evidence a velmi bohatá nabídka sestav.
 
Evidenční moduly jako Registr obyvatel, který je přístupný pro nahrání změn UNLOAD.
 
Matrika a povinné vedení na PC od 1.1.2006.
 
Evidence poplatků, hřbitovů a další. To vše sestavené z modulů, systém na míru a datová provázanost.
 
Naše nabídka pokrývá téměř všechny oblasti veřejné správy.
 
V současné době spolupracovníci firmy poskytují komplexní řešení pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Neustálé vyškolování pracovníků po stránce metodické a práce s novými technologiemi svědčí o úspěchu a spokojenosti zákazníků.
Portfolio klientů se skládá ze škol, měst, obcí neziskových organizací až po podnikatelské subjekty. Prakticky máme zákazníky od okresu Břeclav až po Prostějovsko a Holešovsko.
 

Partneři:

 
Alis spol. s r.o.
Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa
 
 
 
 
Organizační kancelář Znojmo
 
 
 
 
 
WPARTNER