Bezpečnost
a zálohování dat

Bezpečnost a zálohování dat


Nabízíme komplexní řešení bezpečnosti, které pokrývá všechny “velikosti” organizací. V oblasti komplexního řešení bezpečnosti informací organizace, systémové opatření, opatřeními při zabezpečení toku dokumentů (Spisová Služba KEO X) dále administrativní bezpečnost, přístupu k informacím v systému KEO a druhy tiskových výstupů.


Skládá se z následujících 10 bodů:


1. Analýza rizik


Analýzou rizik se rozumíme určení hrozeb, zranitelnosti organizace a určení míry rizik.

2. Projekt


Vytvoření bezpečnostního projektu obsahujícího bezpečnostní architekturu, bezpečnostní mechanismy a bezpečnostní příručky pro správce a uživatele.

3. Plán obnovy IT systému po havárii

4. Konzultace řešení bezpečnosti

5. Školení v oblasti bezpečnosti

Charakteristika a rozsah řešení

  • návrh a instalace systémů pro bezpečné ukládání dat
  • organizační schéma organizace vstup, oběh, výstup informací
  • budování běžně dostupných řešení pro ukládání dat
  • přeskupení existujících systémů pro ukládání dat, centralizace ukládání dat
  • správa pro ukládání a zálohování dat
  • systémy pro centrální automatizované zálohování
  • návrh a implementace sítí
  • správa a dohled sítí
  • poskytování odborných konzultací v oblasti ukládání a zálohování dat
  • dodávka veškerého souvisejícího HW i SW6. Centrální ukládání dat

případné centrální zálohování jediným nástrojem přináší snížení nákladů na počet správců a jejich zaškolení
zvýšení bezpečnosti, přehled o uložených a zálohovaných datech
efektivní využívání paměťových prostředků, snížení duplicity dat

7. Použitím antivirové ochrany získáte:

 
Zabezpečení výpočetních systémů a dat před průnikem a činností virů, červů, spyware a malware. Soubor doporučení pro ochranu před škodlivými programy.

8. Využíváním autentizačních a autorizačních prvků získáte:


Kompletní kontrolu nad přístupovými právy uživatelů, zaměstnanců k IT systémům . Soubor pravidel a postupů pro autentizaci a autorizaci.

9. Skartace dat


Skartace má svá specifická pravidla. Stejně jako důležitý papírový dokument, který pozbyl platnosti, není možné jednoduše hodit do koše, tak i el. dokumenty nelze pouze vymazat.
Analýza rizik:

Při smazání souboru je totiž ve skutečnosti jen upravena hlavička souboru a soubor zústává na disku až do jeho náhodného přepsání. Tento způsob určitě není skartace.

Řešení:

Pomocí bezpečnostního programu.
Námi nabízený způsob skartace umožňuje na přání zákazníka bezpečné mazání obsahu média mnohdy s několika dalšími volbami.10. Šifrování, elektronický podpis a ochrana dat

Šifrovaná privátní síť

Projením více počítačů, jejichž přenos dat, datová komunikace je šifrována.

Elektronický podpis
El. podpis je nesmírně zajímavá užitečná a potřebná technologie.

Autentizace – podpis v každém případě slouží k prokázání autorství („to jsem já!“).

1/ při komunikaci je zapotřebí mít možnost jednoznačně identifikovat odesílatele zprávy.
Z nutnosti zabránit případnému útočníkovi vydávat se za někoho jiného.

2/ zpráva musí od odesilatele k příjemci doputovat v zamýšleném obsahu i rozsahu, zkrátka není možné , aby ji někdo jiný než autor pozměnil.

3/ zpráva musí být chráněna před „nepovolanými zraky“, kromě odesílatele by si ji měla přečít osoba pro kterou byla určena.

Výhody:

Na rozdíl od klasického podpisu jej není možno " zfalšovat ".

Ověření pravosti podpisu. Je podpis platný nebo ne.

Je zaručena neporušenost zprávy.

V kombinaci se šifrováním zpráv lze navíc dosáhnout efektu, díky němuž je možno provést ověření podpisu až po úspěšném rozšifrování zprávy.

A nepopiratelnost znamená, že není možno podepsat prázdný papír, jehož obsah bude doplněn později.